پرداخت هزینه‌ها:

 

1- پرداخت کارت‌به‌کارت

2- پــرداخـت آنـــلاین