امروز:
پنجشنبه - ۱۴ مرداد - ۱۴۰۰
/
Aug 05 2021

مطالبی در مورد املاک

 

0002

 

 

0001

 

 

0003

 

 

0004

 

 

0005

🌼لاف‌های اشتغال‌زائی توسط بزرگترین مانع اشتغال🌼

😔بماند که قریب به یکسال جلسۀ شورای عالی اشتغال‌زائی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل نشده است!
😔بماند که دولت هیچ برنامۀ واقعی، شفاف و مشخصی برای جذب و اشتغال بیکاران و تحصیل‌کرده‌ها ندارد!
😔بماند که هیچ حمایت قابل‌توجهی برای جذب عمدۀ بیکاران توسط بخش خصوصی موجود نیست!
😔بماند که توجهی درخور، لااقل برای خوداشتغالی بیکاران به چشم نمی‌آید!
😔بماند که جوانان فقط با همت خود مصمم به ایجاد شغلی برای خودشان بوده و البته با صدها خوان روبرو هستند!
😔بماند که باید درس بخوانند و مدرک تحصیلی داشته باشند!
😔بماند که باید خدمت بروند و کارت پایان‌خدمت داشته باشند!
😔بماند که باید سرمایۀ لازم برای گرفتن مجوزها و خرید تجهیزات و کرایۀ مغازه را داشته باشند!
😔بماند که باید یک‌سال صبر کنند تا کارشان جا بیافتد! (تازه اگر رکود اقتصادی وجود نداشته باشد!)
😔بماند که باید مالیات‌ها و عوارض جورواجور را پرداخت کنند!
و بماند که ...

 

 

0006

 

 

0007

 

 

0008

 

 

0009

 

 

0010

 

 

0011

 

 

0012

 

 

0013

 

 

0014

 

 

0015

 

 

0016

 

 

0017

 

 

0018

 

 

0019

 

 

0020

 

 

0021

 

 

0022

 

 

0023

 

 

0024

 

 

0025

 

 

0026

 

 

0027

 

 

0028

 

 

0029

 

 

0030

 

 

0031

 

 

0032

 

 

0033

 

 

0034

 

 

0035

 

 

0036

 

 

0037

 

 

0038

 

 

0039

 

 

0040

 

 

0041

 

 

0042

 

 

0043

 

 

0044

 

 

0045

 

 

0046

 

 

0047

 

 

0048

 

 

0049

 

 

0050

 

 

0051

 

 

0052

 

 

0053

 

 

0054

 

 

0055

 

 

0056

 

 

0057

 

 

0058

 

 

0059

 

 

0060

 

 

0061

 

 

0062

 

 

0063

 

 

0064

 

 

0065

 

 

0066

 

 

0067

 

 

0068

 

 

0069

 

 

0070

 

 

0071