تاریخ به‌روز‌رسانی: 31-4-98

20k z f

Sale

Daryaaft

Forushi

منطقه  قیمت-متراژ
250-50 جاته
500-92 بندبال
500-93 بن جعفر
500-93 سوارغیب
500-115 بن جعفر
500-125 بن جعفر
500-140 بن‌ جعفر
500-150-بن جعفر
500-182 تکین
500-195 بن جعفر
500-300 انتهای روستا
500-x قلعه ربع
600-112 بن جعفر
600-140 سوارغیب
600-160 بن جعفر
650-x موربرنجی
660-165 سنجر
800-200 علی آباد
800-x علی آباد
800-x کارخانه توتونچی
868-160 سوارغیب
1000-80 سیاه منصور
1000-110 قمش
1000-120 سیاه منصور
1000-130 آهن فروشان
1000-135 بنوار شامی
1000-150 جاده شهرک صنعتی
1000-160 پل غدیر
1000-175 زاویه
1000-180 بنه عبدالمحمد
1000-185 بن جعفر
1000-185 جاده سد دز
1000-190 چمگلک
1000-195 بن جعفر
1000-199 بن جعفر
1000-250 بنوار شمی
1000-270 جاده شوشتر
1000-280 عباس آباد
1000-300 5کیلومتری دزفول
1000-300 چهارراه آوج
1000-300 شمس  آباد
1000-300 شمس آباد
1000-350 بن جعفر
1000-400 بهاران
1000-450 بن جعفر
1000-480 جاده خوشبختی
1000-650 بن جعفر
1000-x بندبال
1000-x جاده شوشتر
1001-x جاته
1100-286 کانال شاهوری
1100-363 کوچه باغ سروش نو
1141-x شوش اندیمشک
1200-216 تکین
1200-600 قمش
1250-x باغ شیخ
1350-1350 دزبار
1500-165 سیاه منصور
1500-180 سیاه منصور
1500-390 بندبال
1500-630 پل شناور
1500-1000 شمس آباد
1500-1200 بن جعفر
1500-x پل شناور
1500-x شهرک بهروزی
1500-x کوی بهمن
1513-830 ترمینال
1740-296 جاته
1777-444 بن جعفر
1800-288 بن جعفر
1800-324 بن جعفر
1800-414 بن جعفر
1800-450 بن جعفر
1800-2520 پارک دولت
1875-230 سوارغیب
1900-437 سوار غیب
2000-340 بنوار حسین
2000-350 شمس آباد
2000-358 بنه حاج عبدالمحمد
2000-360 بنوارناظر
2000-400 دزبار
2000-1400 شمس آباد
2000-x اطراف مهرشهر
2050-800 لک لک ها
2066-x زاویه
2300-690 قلعه سید
2400-960 بن جعفر
2500-875 نزدیک دزفول
2500-2250 پارک خانواده
2500-x جاده خوشبختی
2500-x شهرک مطهری
2566-x جاده بن جعفر
2580-774 پل چهارم
2700-x شمس آباد
3000-1350 بن جعفر
3000-x بنوار حسین
3000-x حومه دزفول
3000-x شهیون
3000-x قلعه ربع
3200-1120 بن جعفر
3200-1920 ملاصدرا
3200-x ورودی شهرک
3400-2210 شمس آباد
3800-740 سوارغیب
4000-400 پل حمیدآباد
4000-720 سنجر
4000-780 شهرک منتظری
4000-880 منتظری
4000-960 انتها ملاصدرا
4000-2880 شمس آباد
4000-x پل غدیر
4000-x کوچه نهال
5000-650 جاده زاویه
5000-750 سنجر
5000-750 شوهان علیا
5000-900 پیام نور
5000-900 زاویه
5000-950 مقبره جابرانصاری
5000-1000 بنوار حسین
5000-1000 فلکه موشک
5000-1750 پارک جنگلی
5000-x سبیلی
6000-240 سیاه منصور
6000-2220 نزدیک دزفول
6500-390 سیاه منصور
6800-6120 جام جم
7000-x دهبر
7500-975 جاته
7500-1350 شهرک بندبال
8000-288 سیاه منصور
8000-304 سیاه منصور
8000-1240 علی کولی
8000-2880 اتوبان شوش
9000-135 شهیون
10000-230 پشمینه زار
10000-250 شوهان
10000-360 چمگلک
10000-1450 جاته
10000-1500 سنجر
10000-1800 سنجر
10000-2000 بنوارحسین
10000-2000 سنجر
10000-2050 بنوار شامی
10000-x جاته
10000-x جاده بنوارناظر
10000-x کوچه باغ
10000-x گورسفید
12000-6000 بلوار الغدیر
13000-x تکین
14000-2100 سنجر
15000-180 داوودآباد شوش
15000-2500 بنوارحسین
15000-x شهرک مطهری
17000-3400 قلعه سید
18000-5760 روبروی تکین
20000-360 سبیلی

20000-500 کهنک

تلفن مالک: 09371143884

20000-4400 کوی مدرس
20000-x ایستگاه سبزاب
24000-4080 منتظری
25000-500 شاه آباد
30000-600 چغامیش

35000-1750 انتهای شریعتی

تلفن مالک: 09224213425
35000-2450 تامین اجتماعی
40000-640 سبیلی
40000-6000 سنجر
40000-x شهرک بنوت بالا
70000-1050 سیاه منصور
70000-1890 سبیلی
70000-2100 زیباشهر
70000-x اسلام آباد
80000-x دزفول شوش
200000-x کمربندی اندیمشک
500000-x چغامیش

 

Kelik