تاریخ به‌روز‌رسانی: 31-4-98

07m z f

Sale

Daryaaft

Forushi

منطقه  قیمت-متراژ
55-660 22بهمن
56-85 زیباشهر
60-60 زیباشهر
60-100 زیباشهر
60-x زیباشهر
65-90 زیباشهر
65-x بازار قدیم
66-85 زیباشهر
70-84 کوی مدرس
70-x پیام نور
70-x شاه رکن الدین
72-85 زیباشهر
73-250 دارالمومنین
74-190 فرهنگشهر
74-222 طالقانی غربی
80-250 دارالمومنین
82-90 زیباشهر
84-269 فرهنگشهر
85-70 خراطان
93-390 رسالت-45متری
100-45 کوی پیام نور
100-100 فرهنگشهر
100-180 فارغ
100-270 انتهای شریعتی
100-320  نگار
100-600 شاه خراسان
100-750 اندیشه
100-x آزادگان
103-618 نظام الملک
105-118 زیباشهر
107-105 زیباشهر
107-118 زیباشهر
107-125 زیباشهر
108-117 زیباشهر
111-610 فرهنگشهر
111-x نظامی
112-x زیباشهر
113-271 آزادگان
115-95 زیباشهر
115-135 زیباشهر
115-260 لبخندق
116-870 شیخ بهایی
116-890 مطهری
118-684 نظامی
120-130 زیباشهر
120-150 زیباشهر
120-160 زیباشهر
120-170 زیباشهر
120-220 زیباشهر
120-255 امام شمالی
120-260 زیباشهر
120-320 زیباشهر
120-744 پردیس
120-x بلوار معلم
120-x زیباشهر
121-750 شاه خراسان
122-270 آزادگان
123-345 انقلاب
124-590 کوی پیام
124-x طباطبائی
125-500 فلکه گل
125-588 کوی ذولفقار
126-270 زیباشهر
127-160 زیباشهر
128-135 زیباشهر
128-210 زیباشهر
128-220 زیباشهر
128-x زیباشهر
130-x پیام نور
131-300 زیباشهر
131-327 زیباشهر
131-786 میرداماد
132-250 زیباشهر
133-x بلوار معلم
137-230 زیباشهر
137-685 بهشتی شمالی
140-120 زیباشهر
140-196 زیباشهر
140-x پیام نور
142-610 دانش
143-x پیام نور
143-x کشاورز
144-170 زیباشهر
144-1224 بنفشه
144-x پیام نور
145-725 ایران
145-870 بلوار خیبر
150-63 پیام نور
150-570 بلوار غدیر
150-600 نگارستان
150-750 کوی ذولفقار
251-1130 آزادگان
152-530 دارالمومنین
152-760 فرهنگشهر
152-x انتهای دارالمومنین
152-x فرهنگشهر
154-250 انتهای دارالمومنین
154-616 بلوار محمدی
156-592  مسجدحصیربافان
156-x نگارستان
157-424 دارالمومنین
157-942 کوی رضا
157-x خراطان
157-x کوی مدرس
158-948 کوی رضا
159-x منتظری
160-528  انتهای دارالمومنین
160-928 فرهنگشهر
160-960 امام شمالی
160-960 نگارستان
180-720 مولوی
180-1350 عقیق
180-x پارک رعنا
184-600 انتهای دارالمومنین
184-600 نگارستان
188-x شریعتی
190-760 انتهای دارالمومنین
192-850 کوی بهمن
193-850 کوی بهمن
198-693 امام شمالی
198-693 خسروی
198-700 طباطبائی
200-280 کوی مدرس
200-400 تالار آپادانا
200-500 آزادگان
200-540 آزادگان
200-600 آزادگان
200-660 نگارستان
200-1200 آفرینش شمالی
200-1800 سعیدی
200-2000 پیام آوران
200-3000 بهاران
200-x انتهای شریعتی
200-1200 آفرینش شمالی
205-1210 فرهنگشهر
211-650 مولوی
212-560 اندیشه
212-950 فرهنگشهر
220-425 آزادگان
220-704 آزادگان
220-1540 امام شمالی
225-1057 کوی سعدی
226-407 آزادگان
226-425 آزادگان
226-452 طالقانی
227-x نونچی
228-2300 سعدی سه
230-666 آزادگان
234-1287 فرهنگشهر
236-950 امام رضا
240-1500 کوی حافظ
240-1560 کوی حافظ
240-1680 کوی حافظ
240-x پیام آوران
240-x کوی حافظ
244-2560 پیام آوران
248-1480 کوی حافظ
250-400 کوی مسلم
250-500 آزادگان
253-x فرهنگشهر
259-2070 قاضی
259-2072 قاضی
260-520 آزادگان
260-2600 شریعتی
260-2600 کوچه شهربانی
264-330 زیباشهر
264-1320 اندیشه
266-532 طالقانی
266-x نوبهار
270-1026 آزادگان
270-1755 طالقانی
270-x منتظری
271-x انتهای شریعتی
272-x اندیشه
273-730 انتهای دارالمومنین
273-1993 پیام آوران
280-1512 نوبهار
280-2380 توحید
292-1314 فرهنگشهر
296-1180 حافظ
300-690 بلوار طباطبایی
300-700 طباطبائی
300-750 بلوار طباطبایی
300-1050 نگارستان
300-1650 نوبهار
300-x بلوارسیدالشهدا
315-945 کارخانه آرد
315-x فرهنگشهر
334-1135 انتهای شریعتی
336-1882 نوبهار
340-x دارالمومنین
360-252 پیام نور
360-1368 فرهنگشهر
360-1620 فرهنگشهر
360-x فرهنگشهر
364-1911 فرهنگشهر
364-x فرهنگشهر
370-1850 کوی سعدی
370-x طباطبائی
371-1300 فولادیان
400-450 پیام نور
400--1540 مولوی
403-x حاج مرادی
500-200 روستا
530-2120 امام شمالی
1000-x فلکه گل
 

Kelik