تاریخ به‌روز‌رسانی: 10-4-98

12t s r

Rent

Daryaaft

Rahni

دفتر کار و واحدهای اداری-تجاری
منطقه اجاره-رهن-متراژ
16-10-700 هایپرمادر
24-2-700 بهشتی
24-x-x طالقانی
28-40-1500 آفرینش
35-8-550 45متری
45-x-x آفرینش
52-50-x شریعتی
60-10-600 آفرینش- منتظری
65-12-1300 شریعتی
70-5-500 دزفول
70-13-1600 شریعتی
70-30-300 پمپ بنزین مدرس
85-5-700 فولادیان
85-x-x طالقانی
100-x-x مقاومت
106-x-x اقبال
120-10-800 آفرینش
130-80-3000 شریعتی شرقی
150-20-900 امام-محتشم
160-155-100 روستا
180-20-1500 طالقانی
185-20-1500 طالقانی
200-65-1000 بهاران-ولیعصر
260-240-x بهشتی-شریعتی
274-30-2200 فردوسی
330-40-3500 امام
380-100-5000 شریعتی
400-100-6000 شریعتی
 
انباری
منطقه اجاره-رهن-متراژ
140-x-x شهربانی
200-10-1800 درمانگاه آریا
200-20-2000 مقاومت
 
سوله تجاری
منطقه اجاره-رهن-متراژ
386-10-3000 پارک رعنا

 

Kelik