تاریخ به‌روز‌رسانی: 31-4-98

05m s f

Sale

Daryaaft

Forushi


لکس مسکونی
منطقه  قیمت-متراژ
50-240 شاه خراسان
53-250 دزفول
60-x لبخند شکوفه
68-250 منتظری
70-210 کوی سعدی
76-330 سلمان فارسی
76-450 کوی بهمن
80-250 کوی سعدی
81-340 شریعتی
90-315 بهشتی جنوبی
90-x آزادگان
100-350 بهشتی
105-572  کوی حافظ
120-395 آزادگان
120-x آزادگان
121-400 بلوار دارالمومنین
130-910 اندیشه
135-878  کوی حافظ
140-650 کوی بهمن
150-525 آزادگان
161-600 آزادگان
180-580 آزادگان
 
دوبلکس
منطقه  قیمت-متراژ
50-200 زیباشهر
51-250 ساحلی
53-380 فردوسی
55-170 زیباشهر
55-175 زیباشهر
57-200 زیباشهر
60-230 زیباشهر
60-480 مطهری کشاورز
65-_200 زیباشهر
67-x زیباشهر
70-190 زیباشهر
70-x سبزقبا
72-300 سبزقبا
75-370 نمازجمعه
75-480 شاه خراسان
76-430 بلال حبشی
80-240 زیباشهر
80-280 زیباشهر
80-580 هایپرمادر
85-550 کشاورز-ساحلی
88-580 مثلث
90-260 سرمیدان
90-270 زیباشهر
90-360 رودکی
90-400 کمیل
90-540 مقداد
90-800 کوچه فردوس
90-x سرمیدان
93-800 کشاورز بعثت
95-800 هایپرمادر
100-220 زیباشهر
100-275 مدرس
100-280 زیباشهر
100-380 پل قدیم

100-650  افشار

تلفن مالک: 09166418022

100-550 زیباشهر
100-620 45متری
100-x پردیس
103-650 کوی بهمن
108-480 میرداماد
110-290 زیباشهر
110-315 زیباشهر
110-350 زیباشهر
110-400 زیباشهر
115-270 امام شمالی
120-265 امام
120-280 استخر
120-355 زیباشهر
120-380 کوپیته
120-500 زیباشهر
120-x فرهنگشهر
121-330 زیباشهر

124-1240 45متری

تلفن مالک: 09166403973

125-420 ولی آباد
125-1000 مادر
127-670 زیباشهر
128-560 زیباشهر
130-x زیباشهر
132-570 آزادگان
134-850 کوی سعدی
135-840 کمیل
137-1950 پیام آوران
140-1100 فاطمیه
145-1400 نگارستان
150-260 مقاومت بیست
150-980 میدان مادر
150-1150 کوی سعدی
150-1200 کوی رضا
150-1285 فرهنگشهر

150-1300 فرهنگشهر

تلفن مالک: 09120462339

150-1325 کوی رضا
150-x امام رضا
157-800 زکریا
158-948 گلستان
160-1150 نگارستان
160-1552 فرهنگشهر
160-1700 ملاصدرا
170-550 ولی آباد
170-950 سلمان فارسی
182-1230 کوی اندیشه
190-1400 آفرینش شمالی
200-950 فلکه موشک
200-1030 کوی سعدی
200-3600 پیام آوران
202-950 بهار آزادی
203-1200 کوی ذولفقار

205-1400  فرهنگشهر

تلفن مالک: 09166438472

210-1050 امام جنوبی
210-1260 پارک قوری
210-1300 مقاومت
216-1300 کربلای پنج
220-1300 هجرت
220-x زیباشهر
228-1300 مقاومت
240-1320 آفرینش شمالی
250-2000 کوی پیام
250-x افشار
254-488 زیباشهر
260-1690 فردوسی
260-500 زیباشهر
260-x زیباشهر
276-1300 زکریا هجرت
286-x حضرت رسول جنوبی
300-3600 معزی
300-x سیاه منصور
320-1400 امام سجاد
328-x ابوریحان شریعتی
336-950 مولوی

400-1900 آزادگان

تلفن مالک: 09166466234
410-1435 آزادگان
ا
سوبلکس
منطقه   قیمت-متراژ
65-300 زیباشهر

75-800 شاه خراسان

تلفن مالک: 09169444425

100-700 پردیس
108-1800 امیرکبیر
118-470 آزادگان
120-650 زیباشهر
150-توافقیرسالت

160-1500 نگارستان

تلفن مالک: 09030615510

160-2200 کوی حافظ
180-2500 عقیق
200-1500 پیام نور
200-2100 فرهنگشهر
200-x مصلی نور
205-1450 مادر
217-توافقینگارستان
220-1276 هجرت
600-3300 فردوسی شمالی
ا
مجتمع مسکونی
منطقه   قیمت-متراژ
 500-x آفرینش شمالی
ا
ویلا
منطقه   قیمت-متراژ
1200-800 کوی خاطره
 
نیمه‌ساز
منطقه   قیمت-متراژ
160-x ابوذر ساحلی
 
پیش‌فروش مسکونی
منطقه   قیمت-متراژ
111-183 کوی حافظ
129-120 فرهنگشهر
130-x مسکن‌سازان پناه
140-770 نگارستان
180-x کوی حافظ

 

Kelik