تاریخ به‌روز‌رسانی: 31-4-98

01m k f

Sale

Daryaaft

Forushi

منطقه  قیمت-متراژ
33-125 پل جدید
35-x امام شمالی
35-x فردوس
42-250 باهنر
45-160 امامت
50-25-0 زیباشهر
50-130 زیباشهر
50-230 میثم تمار
50-270 ابوذر
50-350 پردیس
50-x انقلاب
50-x معصوم
50-x میثم تمار
51-x ساحلی
53-380 مخابرات فردوسی
54-148 کوچه ظهیر اسلام
55-x زیباشهر
57-250 یازهرا
57-x امامت
60-190 لب خندق
60-250 کوی سعدی
60-265 منتظری
60-300 سیدصبور
60-360 میرداماد
60-385 مطهری شمالی
60-480 مطهری
60-595 افشار
60-x سجاد
60-x سجاد مطهری
62-265 شیرزاد
63-120 زیباشهر
63-240 منتظری
63-420 معراج
65-155 زیباشهر
65-177 زیباشهر
65-200 زیباشهر
65-230 زیباشهر
65-300 امام موسی صدر
65-300 لب خندق

66-160 زیباشهر

09166461405تلفن مالک:

66-170 زیباشهر
66-235 زیباشهر
66-325 کوچه کلانتریان
67-145 نظامی
67-804 بازار شیخ اسماعیل
68-290 سلمان فارسی
68-300 سلمان فارسی
68-x لب خندق
70-175 قاضی
70-275 کوچه کلانتریان
70-285 امام موسی صدر
70-290 کشاورز
70-300 عارف
70-350 کوچه چولیان
70-460 کوی سعدی
70-485 فلاحت
70-x امام شمالی
71-210 بازار قدیم
72-350 محتشم
73-400 منتظری
74-x آفرینش زکریا
75-185 فولادیان
75-295 امام موسی صدر
75-380 امام شمالی
76-230 کوچه استخر
76-340 سلمان فارسی
78-470 کوی سعدی
80-230 سلمان فارسی
80-250 حضرت رسول-جهاد
80-300 سبزقبا
80-330 خیمه گاه
80-344 امام قیام
80-360 میدان بسیج
80-110 منتظری
80-350 امام سجاد
81-295 کوچه میرزکیان
81-350 شریعتی
81-520 کوی بهمن
81-x میرزکیان
84-355 سید محمود
85-150 صفی آباد
85-420 منتظری
85-500 قرنی دانش
86-400 مطهری شمالی
89-410 فجر
90-261 منتظری
90-310 پیام
90-335 12بهمن
90-420 فجر
90-480 جهاد
90-x فردوس
91-687 شیخ بهایی
93-400 خ رسالت
93-850 حافظ
95-650 آفرینش
98-350 منتظری
99-360 بهشتی
100-165 کوی مدرس
100-207 زیباشهر
100-320 منتظری غربی
100-350 چیتا آقامیر
100-360 میدان امام
100-380 جهاد
100-500 ثامن الائمه
100-500 سلمان فارسی
100-530 کوی ذولفقار
100-550 سبزی کوهی
100-560 شاه خراسان
100-570 امام شمالی
100-600 ثامن الائمه
100-600 جهاد
100-620 وصال شیرازی
100-650 افشار
100-650 امام جنوبی
100-650 قاضی
100-720 وصال
100-1000 مطهری
100-x کشاورز
102-210 کوی ابوذر
102-600 فردوسی
104-430 منتظری
104-1400 سبزقبا
104-x سنائی
105-184 زیباشهر
105-200 زیباشهر
105-230 زیباشهر
105-270 منتظری
105-430 سید محمود
105-x زیباشهر
107-350 بلال
107-370 بلال حبشی
107-650 تامین ولیعصر
107-680 تامین عقیق
108-180 زیباشهر
109-600 سیدصبور
110-215 زیباشهر
110-240 زیباشهر
110-370 سبحانی
110-460 سجاد فردوسی
110-670 نصر
111-x نظامی
113-678 منتظری
114-255 زیباشهر
114-400 امام شمالی
114-700 سرمیدان
115-190 زیباشهر
115-280 زیباشهر
115-828 شیخ بهایی
115-850 شیخ بهایی
115-1092 هجرت
116-870 شیخ بهایی
117-165 پیام نور
117-608 زکریای رازی
118-708 میثم تمار
119-893 شیخ بهایی
120-210 زیباشهر
120-255 امام شمالی
120-270 امام جنوبی
120-270 قلعه
120-285 زیباشهر
120-350 زیباشهر
120-756 محتشم
120-864 محتشم
122-0 زیباشهر
122-160 کوی مدرس
122-165 کوی مدرس
125-812 مقاومت
125-875 اندیشه
125-x بهشتی جنوبی
126-320 زیباشهر
127-508 مسجد پاسداران
127-620 سعیدی
128-410 زیباشهر
128-470  امام موسی صدر
130-400 شیرزاد
130-450 حمزه
130-620 هجرت
130-650 آفرینش
130-820 میدان بسیج
130-x زکریا
131-524 رازی
132-250 زیباشهر
133-260 زیباشهر
135-840 کمیل
138-1100 فجر
140-400 بلوار دارالمومنین
140-470 سیدمحمود

140-550 شوش معاوضه

تلفن مالک: 09166445601
140-700 فردوسی کوچه دانا
140-728 مولوی
140-1400 مطهری عارف
145-750 کوی سعدی
145-1200 معزی
150-360 کوی مسلم
150-405 سعیدی
150-500 زیباشهر
150-620 زیباشهر
150-1275 مقداد

150-1300 فرهنگشهر

تلفن مالک: 09168443191
150-x معزی مطهری
151-1200 22بهمن
152-1216 نواب
153-x آتش نشانی
155-760 کوی سعدی
155-780 کوی سعدی
155-852 اقبال
156-700 پانصد دستگاه
158-948 گلستان
158-1580 شریعتی
160-550 امام موسی
160-736 کوی سعدی
160-770 12فروردین
160-800 کشاورز
160-880 حمزه
160-880 مولوی
160-1200 شریعتی
160-1200 گلستان
160-x سرمیدان
162-650 نوح
163-830 معلم
163-1222 ابولفضل
166-500 مسجدالنبی شمالی
167-1670 سید صبور
168-370 کوی مدرس
170-230 کوچه لب خندق
170-700 سجاد
170-950 سلمان فارسی
170-1000 احسان
170-1400 مدرس-ارسطو
171-1026 بنی هاشم
174-750 میدان بسیج
174-x مثلث
175-735 زکریای رازی
178-534 فرمانداری
178-1540 فیض کاشانی
178-x پل جدید
180-700 مولوی
180-756 خسروی
180-1200 کوی سعدی
180-1200 والفجر

180-x مقاومت8

تلفن مالک: 09163462245

182-1200 فرهنگشهر
185-1665 انقلاب
186-x فتح المبین
190-1050 معزی مطهری
190-1083 اندیشه
190-1300 آفرینش
190-1425 ایمان
190-x اصول الدین
195-1050 مربی
195-1150 ناصرخسرو
198-980 مقاومت
198-990 انقلاب
200-520 امام سجاد
200-800 امامت
200-800 یازهرا
200-900 کوی نیرو
200-950 پارک قوری
200-980 مقاومت

200-1000 انقلاب

تلفن مالک: 09168438720

200-1000 آزادگان
200-1100 کشاوز
200-1100 کوی انقلاب
200-1200 امام سجاد
200-1200 آزادگان
200-1300 فرهنگشهر
200-1450 فرهنگشهر
200-1500 پیام
200-1520 فرهنگشهر
200-x امام جنوبی
200-x فرهنگشهر
205-922 مسجد جامع
205-1845 معزی
206-1200 امام شمالی
208-x شاه خراسان
210-850 سبزقبا
210-1050 حضرت رسول شمالی
210-1150 احسان
210-1350 بهاران
210-x مقاومت
211-1477 عقیق
214-x بهشتی
215-1677 نظامی حافظ
216-960 آزادگان
216-1300 کربلای پنج
218-1635 سعیدی
220-660 استقلال
220-726 آتشنشانی
220-1100 اندیشه
220-1200 بیدخ
220-1254 هجرت
220-1300 اندیشه
220-1400 کوی اندیشه
222-x ولی آباد
225-1125 مقاومت
225-1170 پیام
225-1215 مقاومت
225-1280 اندیشه
226-1700 شیخ بهائی
228-912 فجر
230-1680 صفا
232-2088 مطهری
235-1500 ابوریحان
235-x هجرت شمالی
240-300 سرمیدان
240-950 میدان گل
240-1200 فلکه ساعت
240-1320 مالک اشتر
240-2400 طالقانی
240-x سبزقبا
242-600 فولادیان
247-x امام شمالی
250-350 پیام نور
250-700 زیباشهر
250-800 کوچه فردوس
250-900 آزادگان
250-1125 آزادگان
250-1200 آزادگان
250-1250 پیام آوران
250-1500 مقاومت
250-x آزادگان
250-x پیام نور
250-x زیباشهر
251-x دزفول
253-2024 حکیم سنایی
260-1040 نظام الملک قاضی
280-1260 آزادگان
260-1690 کشاورز
262-140 شهرک عدالت
267-1068 فلکه ساعت
275-962 سینما بهمن
280-924 بهشتی جنوبی
280-1100 طالقانی-مطهری
280-1120 بهارستان
280-1820 حضرت رسول شمالی
282-2600 معزی بهشتی
285-1368 سجاد انقلاب
290-x پیام نور
293-2780 نبوت
295-2655 جهاد
300-290 کوی پیام نور
300-340 پیام نور
300-370 پیام نور
300-1300 مقاومت
300-1950 ذولفقار
300-2500 بهاران
302-1208 کارخانه آرد
305-915 سجاد
325-4000 ابوریحان شریعتی
335-837 منتظری
336-2200 استقلال
340-1360 میثم تمار
345-2415 امام شمالی
350-2275 قرنی
350-5175 شریعتی
400-1200 منتظری
400-1200 میدان حاج مرادی

400-1500 مالک اشتر

تلفن مالک: 09168110813

400-x توحید
443-3100 شیخ بهایی
480-960 ساحلی
500-7500 اقبال لاهوری
575-2587 جهاد
675-3037 جهاد
720-2520 امام جنوبی پل غدیر
x-360 امامت
x-1660 رسالت
  

Kelik