مطالبی در مورد املاک

 

0002

 

 

0001

 

 

0003

 

 

0004

 

 

0005

🌼لاف‌های اشتغال‌زائی توسط بزرگترین مانع اشتغال🌼

😔بماند که قریب به یکسال جلسۀ شورای عالی اشتغال‌زائی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل نشده است!
😔بماند که دولت هیچ برنامۀ واقعی، شفاف و مشخصی برای جذب و اشتغال بیکاران و تحصیل‌کرده‌ها ندارد!
😔بماند که هیچ حمایت قابل‌توجهی برای جذب عمدۀ بیکاران توسط بخش خصوصی موجود نیست!
😔بماند که توجهی درخور، لااقل برای خوداشتغالی بیکاران به چشم نمی‌آید!
😔بماند که جوانان فقط با همت خود مصمم به ایجاد شغلی برای خودشان بوده و البته با صدها خوان روبرو هستند!
😔بماند که باید درس بخوانند و مدرک تحصیلی داشته باشند!
😔بماند که باید خدمت بروند و کارت پایان‌خدمت داشته باشند!
😔بماند که باید سرمایۀ لازم برای گرفتن مجوزها و خرید تجهیزات و کرایۀ مغازه را داشته باشند!
😔بماند که باید یک‌سال صبر کنند تا کارشان جا بیافتد! (تازه اگر رکود اقتصادی وجود نداشته باشد!)
😔بماند که باید مالیات‌ها و عوارض جورواجور را پرداخت کنند!
و بماند که ...

 

 

0006

 

 

0007

 

 

0008

 

 

0009

 

 

0010

 

 

0011

 

 

0012

 

 

0013

 

 

0014

 

 

0015

 

 

0016

 

 

0017

 

 

0018

 

 

0019